MASKERADE: Group show

10 Juli - 19 August 2016 Aachen